Tencza - copie 1

„Książka jest czasami pomocą na ktorą czekamy. Pomysł jest maścią, slowa plastrem, poezja lekarzem. Książka to picie i jedzenie. Dusza ktora nie czyta chudnie, jak ciało które nie je.”

VICTOR HUGO